30-10-2022 N3MP Voorweg Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Ooievaar
Buizerd
Wintertaling
Lepelaars (5 gezien)
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
Parkgans
Grote Zilverreiger