26-09-2020 Vogelplas Starrevaart Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Grote Zilverreiger
2 Pijlstaarten
Grote Zilverreiger
Roerdomp
Pijlstaart
Grote Zilverreiger
Krakeend
Roerdomp
Pijlstaart
Pijlstaart
Kievit
Canadese Ganzen
Dodaars
Tafeleend
Slobeend
Watersnip
2 Watersnippen
Watersnip
Watersnip
Watersnip