05-12-2020 Westduinpark Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Strandslag 8
Zuiderstrand en ...
... Scheveningen
Groenlingen
Zicht op Zandmotor en Maasvlakte
Dodaars
Duinplas
Schotse Hooglander (11 ter plekke)
Buizerd
Kuifeenden