19-09-2020 Vogelplas Starrevaart Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Kleine Mantelmeeuw
Slobeend ♀
Slobeend ♀
Slobeend ♀
Slobeend ♀
Smient ♂
Smient
Smient
Smient
Smienten
Sperwer
Tafeleend ♂
Tafeleend ♂
Tafeleend ♂
Tafeleend ♂
Paartje Krakeend
Krakeend en Waterhoen
IJsvogel ♀