06-01-2020 Berkel 06-01-2020

Veel vogelaars vandaag, maar geen Buidelmees te zien.
Start diapresentatie