15-03-2022 N3MP West Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Kluten
Graspieper
Geoorde Fuut (6? gezien)
Tureluur
Bergeenden
Grutto's