13-01-2020 Schiedam Kethel 13-01-2020

In de polders bij Schiedam Kethel foerageert al enige tijd een Ross' Gans. Vandaag opgezocht, zat wel ver weg.
Start diapresentatie