13-01-2020 Schiedam Kethel Fotomomenten Bert en Cobi Greve

In de polders bij Schiedam Kethel foerageert al enige tijd een Ross' Gans. Vandaag opgezocht, zat wel ver weg.
Buizerd
Blauwe Reiger
Ross' Gans
Sint Jacobus de Meerdere (1890)
Jugendstil tableaus Pastorie