12-06-2020 Zevenhuizen 12-06-2020

Eendragtspolder en Populierenbosje; Slechtvalken op HSM28, Blauwborsten, Rietzangers, Kl. Zilverreiger én ... een Visarend !
Start diapresentatie