06-10-2022 Zuiderhavenhoofd Fotomomenten Bert en Cobi Greve

Kokmeeuw
Fuut
Kleine Mantelmeeuw
Aalscholver worstelt met een Kabeljauw
Kapers op de kust
Uiteindelijk toch voor de Ali
Politieheli
Zuiderstrand