Berkel / De Groenzoom,  2019-4

 

20 oktober:

 

Torenvalk

 

Smient

 

 

 

31 augustus:

 

 

Watersnip

 

 

 

 

Paardenbijter

 

 

 

 

Grote Zilverreiger

 

 

 

Japans Sierriet

 

 

Knobbelzwanen

 

 

 

Grote Zilverreiger zoekt verfrissing

 

 

 

 

 

 

 

6 augustus:

 

 

Jonge Boerenzwaluw

 

 

 

Jonge Rietgors

 

Jonge Fazanten

 

Jonge Kievit en Jonge Spreeuw

 

Jonge Lepelaar

 

Visdief

 

 

 

30 juni:

 

Vroege Glazenmaker

 

 

 

Jonge Blauwborsten

 

 

 

 

 

 

Blauwborst vrouw

 

 

 

Roodoogjuffers (2)

 

 

 

Kluut

 

 

Oeverzwaluw

 

Distelvlinder

 

Visdief

 

 

 

Bergeenden en Kluut in conflict

 

 

 

Jonge Kluten

 

Adulte Blauwborst

 

Grutto

 

Tureluur

 

 

 

Kokmeeuw en Tureluur in conflict

 

 

 

Lepelaar

 

Scholeksters

 

 

 

Steenuiltje

 

 

e-mail: info@greve051.nl

 

fotografie: bert greve